Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

O nama

Naša vizija je izgraditi demokratsko društvo međugeneracijske i druge solidarnosti, slobode, jednakosti, socijalne pravde u kojem će kvalitetno obrazovanje biti dostupno svima. Želimo društvo u kojem će dostojanstvo pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću. Želimo sudjelovati u izgradnji demokratskog društva temeljenog na vrijednostima slobode, ljudskih prava, socijalne pravde, mira, jednakosti tolerancije, ravnopravnosti spolova, solidarnosti, društva socijalnog napretka i blagostanja u kojem svaki pojedinac ima prava misliti, djelovati i stvarati bez straha, pritiska, nasilja, eksploatacije.

Smatramo da mladi nisu i ne smiju biti isključivo promatrani u kontekstu problema nego na mlade gledamo kao resurs i potencijal za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrijednosti u našem društvu. U vremenu u kojemu mlade treba smatrati pozitivnom snagom, umjesto da ih se smatra problemom, zalažemo se za to da se želje i glas mladih čuju te da ih se smatra punopravnim sudionicima razvoja Hrvatske i hrvatskog društva. Isključenost mladih iz procesa donošenja odluka onemogućava ispravno funkcioniranje demokracije zbog čega se zalažemo za otvaranje prostora koji može mladima omogućiti izražavanje i uvažavanje njihovog mišljenja, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Forum mladih je slobodno udruženje mladih, koje svoje poglede na svijet oblikuju na vrednotama slobode svakog pojedinca, solidarnosti kao temelja društvene integracije, jednakosti svih ljudi, ravnopravnosti spolova i poštivanju ljudskih prava. Te poglede Forum mladih konkretizira kroz svoje djelovanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.