Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

O programu

VRIJEDNOSNA PLATFORMA

SOLIDARNOST

Društvo je snažno koliko su snažni najslabiji članice i članovi tog društva. Upravo zbog toga vjerujemo kako našu posebnu pozornost zaslužuju one najslabije i najranjivije skupine u društvu. Ne smijemo dopustiti da se neke ljude marginalizira iz procesa koji se odvijaju u Hrvatskoj, moramo osigurati društvo u kojem nečija pobjeda ne znači nečiji gubitak. Među mladim generacijama potrebno je razvijati osjećaj solidarnosti i empatije.

SLOBODA

Vjerujemo u slobodu svake osobe na vlastiti izbor razvoja i djelovanja. Vjerujemo u slobodu osobnog mišljenja i djelovanja, bez straha, pritiska, nasilja i eksploatacije. Svaka osoba ima slobodu identificirati sebe kroz svoju vjeru, etničku pripadnost, rodni i seksualni identitet i bilo koji drugi identitet ili opredjeljenje.

RAVNOPRAVNOST

Vjerujemo kako u Hrvatskoj ne smiju postojati građanke i građani prvog i drugog reda. Načelo jednakosti mora se protezati kroz sve dijelove društva: u politici kroz ravnopravnu političku participaciju prema rodu i drugim svojstvima, u ekonomiji tako da za isti rad s istim kvalifikacijama bez obzira na rodnu ili bilo koju drugu razliku, osoba prima jednaku plaću, u pravosuđu tako da smo svi bez obzira na naše biološke ili druge razlike jednaki pred zakonom.

PRAVEDNOST

Vjerujemo da društvo može dugoročno napredovati samo ako je pravedno, ako se institucije vode načelom pravednosti, jednakih startnih pozicija, ispravljanja nepravednosti kod ishoda. Pravedni sudski procesi, pravedna plaća za obavljeni rad, pravedni porezi, pravedni zakon temelj su za vraćanje vjere u državu i institucije.

DEMOKRACIJA

Naše društvo mora počivati na demokratskim načelima inkluzije, ljudskih prava i sloboda, volje većine, no i zaštite manjine. Želimo izgraditi društvo u kojem su svi ljudi u političkom procesu jednaki, u kojem svaki glas uistinu vrijedi jednako, u kojem nema mjesta govoru mržnje i govoru koji poziva na nasilje, u kojem nema mjesta novinarskoj cenzuri, u kojem su alternativna mišljenja dobrodošla, a ne cenzurirana.

ANTIFAŠIZAM

Svjedoci smo glorifikacije fašističkih simbola i režima, relativizacije antifašizma i povijesnog revizionizma. Zbog svega toga moramo nastaviti naglašavati važnost koju je antifašizam imao u 20. stoljeću i njegovu vrijednost kao civilizacijske tekovine. Antifašizam danas nije samo borba protiv fašizma već i obrana onih slabijih, zalaganje za pravedno društvo i zalaganje za ravnopravnost i slobodu.

SVJETONAZORSKE TEME

ŽENSKA PRAVA

Svjesni toga da je u Hrvatskoj još dug put do potpune rodne ravnopravnosti vjerujemo kako je naglašavanje pitanja važnih za žene još uvijek neophodno. Uzimajući u obzir kontinuirane napade na ženino pravo na izbor, vjerujemo kako se moramo još snažnije zalagati da pobačaj bude legalan, besplatan i dostupan. Nadalje, sve teži slučajevi nasilja nad ženama u našem društvu jasno upućuju na to da vlast mora u praksi doista implementirati Istanbulsku konvenciju, donošenjem i dopunjavanjem legislative po ovom pitanju, ali i educiranjem i senzibiliziranjem policijske i ostalih službi za ovo pitanje.

PRAVA ETNIČKIH I VJERSKIH MANJINA

Prosvjed protiv određenih etničkih manjina, nasilje i prijetnje prema drugim nacionalnim manjinama, umanjivanje njihovih prava ozbiljni su i zabrinjavajući primjeri netrpeljivosti i diskriminacije određenih etničkih manjina u Hrvatskoj. Smatramo da je takva situacija više nego zabrinjavajuća i sramotna te da se mora početi raditi na rješavanju diskriminacije i marginalizacije manjinskih etničkih skupina. Vjerujemo kako su naše etničke i vjerske manjine naše bogatstvo te kako je nužno raditi na njihovoj daljnjoj integraciji i uvažavanju različitosti.

LGBTIQ+ ZAJEDNICA

Članice i članovi ove zajednice na ustavnoj i pravnoj razini još uvijek nisu doživjeli punu ravnopravnost te su u svakodnevnom životu diskriminirani i nama je to nedopustivo. Vjerujemo da seksualna orijentacija i/ili rodni identitet osobe ne čini tu osobu boljom ili lošijom. Iz tog razloga želimo postizanje pune pravne jednakosti između heteroseksualnih i LGBTIQ+ osoba jer nitko ne smije biti građanka i građanin drugog reda. Zalažemo se za daljnju senzibilizaciju društva po tom pitanju. Važno je, također, raditi i na edukaciji i senzibilizaciji policijske službe jer se zločini iz mržnje moraju početi procesuirati kaznenim zakonom, a ne završavati prekršajnim postupkom.

REGIONALNA I SOCIO-EKONOMSKA PRAVEDNOST

Svjesni toga da u našem društvu postoji „lutrija rođenja“ prema kojoj su naše šanse u društvu određene našim mjestom rođenja i/ili ekonomskom situacijom naših roditelja, borimo se za društvo jednakih šansi i pomoći prilikom ispunjavanja ishoda, gdje će se takve razlike minimalizirati i u kojem će svatko imati priliku dostići svoj puni potencijal, nevažno gdje i u kakvoj obitelji je rođen.

PROGRAM ZA SVE NAS

Svjedoci smo rastućih problema koji fragmentiraju naše društvo i razbijaju ga u klase i zasebne grupe. Diskriminacija, marginalizacija i šovinizam spram svih koji su drugačiji segmentira naše društvo na građanke i građane prvog i drugog reda. Korupcija i nepotizam, koji su prisutni u svim porama našeg društva, omogućavaju nekima da bez rada i truda napreduju u životu, a neke ostavlja bez prilika. Rastuća ekonomska i socijalna nejednakost dijeli društvo i stvara ekonomsku anksioznost. Zbog svega toga potrebna nam je snažna lijeva i socijaldemokratska platforma koja će društvu pružiti progresivna, inkluzivna, pravedna i solidarna rješenja za postojeće probleme. Mladi su napisali program za mlade i mladi trebaju pričati o problemima koji muče mlade. Ništa o mladima i za mlade bez mladih.

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

Mladi su kao radnice i radnici potplaćeni, podcijenjeni i uvučeni u začarani krug iz kojeg ne mogu izaći u samostalan život. Prema najnovijim podacima, Hrvatska prednjači u prekarnom zapošljavanju, gdje su najviše zahvaćeni upravo mladi kroz zlouporabu studentskih ugovora, ugovore o djelu, autorskom djelu te velikim udjelom ugovora na određeno vrijeme. Prekarijat se iskazuje kroz rasprostranjenost privremenog, fleksibilnog, povremenog, isprekidanog i nesigurnog zapošljavanja, a uključuje i eksploataciju studentskog rada, na što smo posebno upozoravali kroz predlaganje amandmana na Zakon o obavljanju studentskih poslova.

MJERE:

 • smanjiti birokraciju i omogućiti otvaranje poduzeća putem Interneta
 • demotivacija i destimulacija ugovora o djelu, ugovora na određeno daljnjim većim izdacima, inspekcijom, penalizacijom
 • nužna je ekonomska i financijska edukacija mladih ljudi putem školskog sustava i sustavno planiranih projekata
 • korištenje državne imovine za co-working prostore za mlade poduzetnike

poseban fokus države potreban je u smjeru NEET skupina mladih – koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih, kroz dostupna sredstva Europske unije poboljšati njihov položaj jer oni žive na rubu siromaštva

OBRAZOVANJE

Sustav obrazovanja u Hrvatskoj je prekrut te se oslanja na individualan trud i kreativnost učiteljica/učitelja i nastavnica/nastavnika te zato nije spreman brzo i učinkovito odgovarati na promjene kroz koje svijet i društva prolaze. Trebamo odgoj i obrazovanje za napredno, progresivno, pravedno i solidarno društvo, a ne “tablet reformu”.

MJERE:

 • u osnovnim školama staviti naglasak na održavanje čistoće, vještine domaćinstva, osobne higijene, kritička misao i vještine dijaloga, čitanje i informiranje, validiranje izvora podataka, kreativnost, tehničke i tehnološke vještine, umjetnički izričaj, financijsku odgovornost
 • potreban je nastavak započete cjelovite obrazovne reforme koja će biti fokusirana na učenika, potrebe društva i tržišta te usvajanja vještina i vrijednosti koje nude napredak pojedinca i društva
 • zalažemo se za obvezno uvođenje građanskog odgoja od osnovne škole kao zasebnog predmeta
 • potrebno je uspostaviti model stalno zaposlenih pomoćnika u školama koji bi ovisno o potrebama učenica i učenika pomagali tijekom i/ili nakon nastave
 • digitalno dostupni tečajevi, učenje na daljinu, alati i materijali za učenje koji su jeftiniji, lakše ih je distribuirati i umanjiti geografske, prihodovne i infrastrukturne razlike

kako bi naše visokoškolsko obrazovanje moglo odgovoriti današnjim kao i budućim izazovima nužno je poticati nadogradnju studijskih programa, omogućiti suodlučivanje studenata o organizaciji i sadržaju visokoškolskog obrazovanja

STANOVANJE

Mladima je danas teško doći do vlastite nekretnine zbog visoke cijene nekretnina, niskih plaća, poslova na određeno vrijeme, nepovoljnih kredita i sl., veliki problem je i neregulirano tržište najma. Treba nam stambeni maraton, a ne stampedo.

MJERE:

 • izgradnja državnih stanova za najam
 • izgradnja državnih stanova za otkup kroz najam
 • revitalizacija starih i napuštenih kuća dodjelom poticaja (ključna mjera za rjeđe naseljene, iseljene i siromašnije dijelove Hrvatske)
 • uvođenje kontrole u tržište najma – veći porezi na kratkoročni najam, poticanje dugoročnog najma, rješavanje crnog tržišta oštrijim kaznama
 • sprečavanje gentrifikacije – zoniranje gradova na zone za turistički najam, a središnje zone bi se destimulirale visokim porezima za kratkoročni najam te bi se poticao dugoročni najam poreznim olakšicama/subvencijama
 • državna web aplikacija za registraciju stanova za dugoročni najam (posebno državnih) u kojoj država ima uvid u dostupnost i kvalitetu stanova na tržištu za dugoročni najam (ne turistički)

KULTURA

Društvo koje njeguje i potiče razvoj kulturne djelatnosti pokazuje svoju zrelost, a društvo koje je cenzurira i zabranjuje pokazuje svoju slabost. Kultura je neophodna za razvoj pojedinca i društva te ona ne bi smjela biti monopolizirana samo tradicijskim i baštinskim diskursom i paradigmom. Ona jest i treba biti buntovna, kreativna, drugačija – mjesto slobode, emancipacije i razvoja. Treba poticati razvoj i uključenost mladih u kulturu kroz različite programe organizacija civilnog društva.

MJERE:

 • ukidanje prekarnog rada za umjetnice i umjetnike
 • povećati proračun za kulturu na 1% ukupnog državnog proračuna
 • od svake javne investicije izdavati 1% uložene svote za umjetnost
 • nacionalni dan kulture – kada bi sve kulturne institucije i događaji bili besplatni za sve posjetitelje

AKTIVIZAM

Dosad su se odluke donosile bez nas mladih. To je rezultiralo neefikasnim sustavima koji jedva da preživljavaju umjesto da žive, grade, razvijaju i kreiraju. Mladi su inovativni i imaju drugačiji pogled na probleme i rješavanje istih. Mladi moraju biti uključeni u donošenje odluka.

MJERE:

 • potrebno je mlade uključiti u kreiranje i stvarno donošenje odluka na svim razinama, ne samo na deklarativnoj razini
 • potrebno je definirati sektor mladih kao i osoba koje rade s mladima kako bi se ta profesija mogla priznati (slovenski model – kvalifikacija za youthworkera)
 • donijeti zakon o mladima (Slovenija je svoj donijela 1992.) te osnovati Ured koji bi bio zadužen za sektor mladih odnosno politike za mlade i njihovu provedbu

ZELENA SOCIJALDEMOKRACIJA

Kao odgovorna generacija mladih ljudi zalažemo se za međugeneracijsku solidarnost i odgovornost življenja u sadašnjosti kao zalog za buduće generacije. Odgovornost prema budućim generacijama i prirodi.

MJERE:

 • demotiviranje korištenje vozila i plovila na fosilna goriva i poticanje na daljnji prijelaz ka održivom prometnom sustavu
 • prilagođavanje novim praksama upotrebe električnih i hibridnih vozila, a u skorijoj budućnosti autonomnih vozila
 • smatramo da Hrvatska svoj daljnji energetski razvoj treba temeljiti upravo na korištenju alternativnih oblika energije
 • daljnja ulaganja u alternativne izvore energije moraju omogućiti građankama i građanima Republike Hrvatske čistu i jeftiniju električnu energiju
 • zalažemo se za to da gospodarski zagađivači plaćaju zeleni porez koji se dalje ulaže u zelene projekte
 • zalažemo se za to da hrvatska politika bude proaktivna u smjeru poticanja ekološki prihvatljivog i dostupnijeg javnog prijevoza
 • jedna od vrlo važnih pretpostavki daljnjeg razvoja hrvatske poljoprivrede je i legalizacija uzgoja i korištenja konoplje. Legalizacija bi pozitivno utjecala na razvoj hrvatskog gospodarstva, od same poljoprivrede, farmaceutske i zdravstvene industrije pa do turističkog razvoja Hrvatske.